Tibia
  Magia Czary Runiczne
 
  Lvl Nazwa Cena PACC? Mana Inkantacja Ładunki mLvl Runy Dla
14 Poison Field 300 Brak wymagań 200 Adevo Grav Pox 3   Druid, Mag
15 Light Magic Missile 500 Brak wymagań 120 Adori Min Vis 10   Druid, Mag
15 Fire Field 500 Brak wymagań 240 Adevo Grav Flam 3 1 Druid, Mag
15 Antidote Rune 600 Brak wymagań 200 Adana Pox 1   Druid
15 Intense Healing Rune 600 Brak wymagań 120 Adura Gran 1 1 Druid
16 Convince Creature 800 Brak wymagań 200 Adeta Sio 1 5 Druid
17 Destroy Field 700 Brak wymagań 120 Adito Grav 3 3 Druid, Palladyn, Mag
18 Energy Field 700 Brak wymagań 320 Adevo Grav Vis 3 3 Druid, Mag
21 Desintegrate 900 Premium Account 200 Adito Tera 3 4 Druid, Palladyn, Mag
24 Ultimate Healing Rune 1500 Brak wymagań 400 Adura Vita 1 4 Druid
24 Stalagmite 1400 Brak wymagań 350 adori tera 10 3 Druid, Mag
25 Heavy Magic Missile 1500 Brak wymagań 350 Adori Vis 10 3 Druid, Mag
25 Poison Bomb 1000 Premium Account 520 Adevo Mas Pox 2 4 Druid
27 Fireball 1600 Premium Account 460 Adori Flam 5 2 Mag
27 Animate Dead 1200 Premium Account 600 Adana Mort 1 4 Druid, Mag
27 Firebomb 1500 Brak wymagań 600 Adevo Mas Flam 2 5 Druid, Mag
27 Soulfire 1800 Premium Account 600 Adevo Res Flam 2 7 Druid, Mag
27 Chameleon 1300 Brak wymagań 600 Adevo Ina 1 4 Druid
28 Stone Shower 1100 Premium Account 430 adori mas tera 4 4 Druid
28 Icicle 1700 Premium Account 460 adori frigo 5 4 Druid
29 Poison Wall 1600 Brak wymagań 640 Adevo Mas Grav Pox 4 5 Druid, Mag
30 Great Fireball 1200 Brak wymagań 530 Adori Mas Flam 4 4 Mag
30 Avalanche 1200 Brak wymagań 530 adori mas frigo 4 4 Druid
30 Thunderstorm 1100 Premium Account 430 adori mas vis 4 4 Mag
31 Explosion 1800 Brak wymagań 570 Adevo Mas Hur 6 6 Druid, Mag
32 Magic Wall 2100 Premium Account 750 Adevo Grav Tera 3 9 Mag
33 Fire Wall 2000 Brak wymagań 780 Adevo Mas Grav Flam 4 6 Druid, Mag
37 Energy Bomb 2300 Premium Account 880 Adevo Mas Vis 2 10 Mag
41 Energy Wall 2500 Brak wymagań 1000 Adevo Mas Grav Vis 4 9 Druid, Mag
45 Sudden Death 3000 Brak wymagań 985 Adori Gran Mort 3 15 Mag
54 Paralyze 1900 Premium Account 1400 Adana Ani 1 18 Druid
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=