Tibia
  Magia Czary Druida
 
  Lvl Nazwa Cena PACC? Mana Inkantacja Ładunki mLvl Runy Dla
8 Find Person 80 Brak wymagań 20 Exiva "Nick"     Druid, Rycerz, Palladyn, Mag
8 Light 100 Brak wymagań 20 Utevo Lux     Druid, Rycerz, Palladyn, Mag
9 Magic Rope 200 Premium Account 20 Exani Tera     Druid, Rycerz, Palladyn, Mag
9 Light Healing 170 Brak wymagań 20 Exura     Druid, Rycerz, Palladyn, Mag
10 Antidote 150 Brak wymagań 30 Exana Pox     Druid, Rycerz, Palladyn, Mag
11 Intense Healing 350 Brak wymagań 70 Exura Gran     Druid, Palladyn, Mag
12 Energy Strike 800 Premium Account 20 Exori Vis     Druid, Mag
12 Levitate 500 Premium Account 50 Exani Hur Up/Down     Druid, Rycerz, Palladyn, Mag
13 Great Light 500 Brak wymagań 60 Utevo Gran Lux     Druid, Rycerz, Palladyn, Mag
13 Terra Strike 800 Premium Account 20 exori tera     Druid, Mag
14 Poison Field 300 Brak wymagań 200 Adevo Grav Pox 3   Druid, Mag
14 Flame Strike 800 Premium Account 20 Exori Flam     Druid, Mag
14 Haste 600 Premium Account 60 Utani Hur     Druid, Rycerz, Palladyn, Mag
14 Magic Shield 450 Brak wymagań 50 Utamo Vita     Druid, Palladyn, Mag
14 Food 300 Brak wymagań 120 Exevo Pan     Druid, Palladyn
15 Light Magic Missile 500 Brak wymagań 120 Adori Min Vis 10   Druid, Mag
15 Fire Field 500 Brak wymagań 240 Adevo Grav Flam 3 1 Druid, Mag
15 Antidote Rune 600 Brak wymagań 200 Adana Pox 1   Druid
15 Intense Healing Rune 600 Brak wymagań 120 Adura Gran 1 1 Druid
15 Ice Strike 800 Premium Account 20 exori frigo     Druid, Mag
16 Death Strike 600 Premium Account 20 Exori Mort     Druid, Mag
16 Convince Creature 800 Brak wymagań 200 Adeta Sio 1 5 Druid
17 Destroy Field 700 Brak wymagań 120 Adito Grav 3 3 Druid, Palladyn, Mag
18 Energy Field 700 Brak wymagań 320 Adevo Grav Vis 3 3 Druid, Mag
18 Heal Friend 800 Premium Account 140 Exura sio "nick"     Druid
18 Ice Wave 850 Brak wymagań 25 exevo frigo hur     Druid
20 Ultimate Healing 1000 Brak wymagań 160 Exura Vita     Druid, Palladyn, Mag
20 Strong Haste 1300 Premium Account 100 Utani Gran Hur     Druid, Mag
21 Desintegrate 900 Premium Account 200 Adito Tera 3 4 Druid, Palladyn, Mag
23 Creature Illusion 1000 Brak wymagań 100 Utevo Res Ina "potwór"     Druid, Mag
24 Ultimate Healing Rune 1500 Brak wymagań 400 Adura Vita 1 4 Druid
24 Stalagmite 1400 Brak wymagań 350 adori tera 10 3 Druid, Mag
25 Heavy Magic Missile 1500 Brak wymagań 350 Adori Vis 10 3 Druid, Mag
25 Summon Creature 2000 Brak wymagań   Utevo Res "potwór"     Druid, Mag
25 Poison Bomb 1000 Premium Account 520 Adevo Mas Pox 2 4 Druid
26 Ultimate Light 1600 Premium Account 140 Utevo Vis Lux     Druid, Mag
27 Animate Dead 1200 Premium Account 600 Adana Mort 1 4 Druid, Mag
27 Firebomb 1500 Brak wymagań 600 Adevo Mas Flam 2 5 Druid, Mag
27 Soulfire 1800 Premium Account 600 Adevo Res Flam 2 7 Druid, Mag
27 Chameleon 1300 Brak wymagań 600 Adevo Ina 1 4 Druid
27 Wild Growth 2000 Premium Account, Promocja 220 Exevo Grav Vita     Druid
28 Stone Shower 1100 Premium Account 430 adori mas tera 4 4 Druid
28 Icicle 1700 Premium Account 460 adori frigo 5 4 Druid
29 Poison Wall 1600 Brak wymagań 640 Adevo Mas Grav Pox 4 5 Druid, Mag
30 Undead Legion 2000 Premium Account 500 Exana Mas Mort     Druid
30 Avalanche 1200 Brak wymagań 530 adori mas frigo 4 4 Druid
31 Explosion 1800 Brak wymagań 570 Adevo Mas Hur 6 6 Druid, Mag
33 Fire Wall 2000 Brak wymagań 780 Adevo Mas Grav Flam 4 6 Druid, Mag
35 Invisible 2000 Brak wymagań 440 Utana Vid     Druid, Palladyn, Mag
36 Mass Healing 2200 Premium Account 150 Exura Gran Mas Res     Druid
38 Terra Wave 2500 Brak wymagań 210 exevo tera hur     Druid
41 Energy Wall 2500 Brak wymagań 1000 Adevo Mas Grav Vis 4 9 Druid, Mag
54 Paralyze 1900 Premium Account 1400 Adana Ani 1 18 Druid
55 Wrath of Nature 6000 Premium Account 770 exevo gran mas tera     Druid
60 Eternal Winter 8000 Premium Account 1200 exevo gran mas frigo     Druid
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=